Infor aktualności

Subskrybuje zawartość Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
Zaktualizowano: 4 lata 23 tygodnie temu

Wybory samorządowe 21 października

wt., 2018-08-14 09:30
Premier zdecydował, że wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października 2018 r. Druga tura wyborów odbędzie się zatem 4 listopada.

Odszkodowanie za zniszczenia spowodowane burzą - co i jak?

wt., 2018-08-14 08:25
W letnie miesiące za sprawą zwiększonej wilgotności powietrza połączonej z wysokimi temperaturami, kierowcy są bardziej narażeni na spotkanie z niebezpiecznym żywiołem

Skarbówka chce VAT od transakcji przeprowadzanych w małżeństwie

wt., 2018-08-14 08:16
Żona musi rozliczyć podatek od towarów i usług, jeśli przenosi firmowy majątek do przedsiębiorstwa męża, ale faktury nie wystawia

Dodatkowy papier na wyjście z uczniami

wt., 2018-08-14 08:14
Wszystkie wycieczki poza teren szkoły będą musiały być zarejestrowane na specjalnym formularzu. Jego wzór ma zostać określony w załączniku do projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Fiskus wesprze rolników

wt., 2018-08-14 08:01
Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego dostaną nie tylko uprawiający ziemie, ale też hodowcy bydła. Dodatkowo wzrośnie roczny limit zwrotów

Mały ZUS dla małych firm od 2019 r.

wt., 2018-08-14 08:00
Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Zmiana ma na celu dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców (prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne do ich możliwości finansowych. Przyjęte rozwiązania mogą wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości, pobudzić aktywność zawodową, ograniczyć tzw. szarą strefę oraz poprawić

W śmieciach będzie mniej papieru i formalizmu

wt., 2018-08-14 08:00
Możliwość dostarczania kopii zamiast oryginałów, komunikacja elektroniczna oraz rezygnacja z wzorów formularzy

Przedsiębiorcy sami wyliczą ilość pobranych wód

wt., 2018-08-14 07:59
Wody Polskie nie są przygotowane do odczytów liczników w terenie (a miały to robić już od stycznia 2018 r). Brak pieniędzy, urządzeń pomiarowych i problemy kadrowe spowodowały, że zdecydowano się wprowadzić zmiany do przepisów przejściowych znowelizowanego prawa wodnego (czeka ono już tylko na podpis prezydenta). W efekcie Wody Polskie nie odciążą przedsiębiorców od ustalania pomiarów niezbędnych do wyliczenia opłat za wodę. To korzystający z wód (m.in. pobierający wody podziemne lub powierzchniowe do różnorodnych celów czy też odprowadzający ścieki do rzek i jezior) będą musieli sprawdzać liczniki, a informacje o ich stanie przekazać właściwej jednostce. W zasadzie wracamy do tego, co było przed 2018 r., przynajmniej połowicznie. Wtedy bowiem przedsiębiorcy nie dość, że sami ustalali pomiar, to jeszcze wyliczali wysokość opłat. Teraz z tego ostatniego będą co prawda zwolnieni, ale zdaniem niektórych ekspertów to tylko niepotrzebnie komplikuje sprawę.

PIP: ponad 300 skarg w związku z upałami

wt., 2018-08-14 07:07
Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała ponad 300 skarg od pracowników w związku z upałami. Głównym zastrzeżeniem był brak zimnych napojów i wysoka temperatura w miejscu pracy.

Mały ZUS dla małych firm od 2019 r.

wt., 2018-08-14 06:34
Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Zmiana ma na celu dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców (prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne do ich możliwości finansowych. Przyjęte rozwiązania mogą wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości, pobudzić aktywność zawodową, ograniczyć tzw. szarą strefę oraz poprawić

Spada dynamika zatrudniania cudzoziemców

wt., 2018-08-14 06:30
Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w I półroczu 2018 roku wydano 820 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, z których większość dotyczyła Ukraińców. To o 13% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jeśli jednak uwzględnimy nowy rodzaj wniosków o zezwolenie na pracę sezonową, których wydano 157 tys., wówczas mówimy o 3% wzroście r/r.

Kiedy urząd odmówi uwolnienia środków z rachunku VAT

wt., 2018-08-14 06:02
Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy/rachunek SKOK w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w ustawie.

Ponad 300 skarg od pracowników w związku z upałami

wt., 2018-08-14 06:00
Do końca lipca otrzymaliśmy już 308 skarg od pracowników w związku upałami; w ubiegłym roku od maja do września było ich 300 - poinformowała rzecznik Głównego Inspektora Pracy Danuta Rutkowska. Jak dodała, skargi dotyczyły wysokiej temperatury i braku zimnych napojów w miejscu pracy.

Firmy mają problemy z utrzymaniem pracowników

wt., 2018-08-14 06:00
Firmy w Polsce mają problemy z utrzymaniem pracowników i poszukiwaniem nowych kandydatów - przyznał w rozmowie z PAP Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan. Pracodawcy, chcąc utrzymać pracowników, będą konkurować m.in. szkoleniami, premiami, nagrodami za wyniki, dodatkowymi wolnymi dniami od pracy - dodała Magda Stawska z KPMG.

Pracownik może donieść do GIIF na pracodawcę

wt., 2018-08-14 05:59
Biura rachunkowe, doradcy podatkowi, przedsiębiorcy oraz wszystkie inne jednostki obowiązane do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mogą być sprawdzani

Opłata emisyjna od zakupu paliwa

pt., 2018-08-10 13:00
Od 1 stycznia 2019 r. od każdego litra benzyny silnikowej lub oleju napędowego będzie pobierana opłata emisyjna. Będą nią objęte benzyny silnikowe o kodach CN 2710 11 45 i CN 2710 11 49 oraz oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41.

Emeryt na umowie zleceniu z własnym pracodawcą a składki ZUS

pt., 2018-08-10 10:43
Pracownik, który ma ustalone prawo do emerytury, wykonujący jednocześnie na rzecz pracodawcy umowę zlecenia zawartą z innym podmiotem, podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Składki ZUS przedsiębiorcy podczas choroby

pt., 2018-08-10 08:16
Jak poprawnie rozliczyć składki z działalności gospodarczej za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy?

Ceny transferowe

pt., 2018-08-10 08:00
Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Zmiany dotyczą obowiązku sporządzania dokumentacji z podmiotami powiązanymi. Po ich wprowadzeniu od przyszłego roku podniesione mają być progi dokumentacyjne a terminy na sporządzenie podstawowych dokumentacji podatkowych wydłużone. Uproszczone mają być także zasady rozliczeń i kalkulacji ceny rynkowej.

Liczenie stażu pracy dla ponownie zatrudnionego emeryta

pt., 2018-08-10 07:40
Jak postąpić z zatrudnionym emerytem, który został zatrudniony w zakładzie pracy (jednostka samorządowa), z którego odszedł na emeryturę i wrócił ponownie do pracy. Czy takiemu pracownikowi będącemu emerytem zaliczamy poprzednie okresy zatrudnienia i dodatek za wysługę lat płacimy np. w najwyższej wysokości? Czy ten pracownik nabędzie uprawnienia do wypłaty nagrody jubileuszowej np. za 45 lat pracy, ponieważ przed odejściem na emeryturę takowej nagrody nie otrzymał (zabrakło mu 3 lata)?