Infor aktualności

Subskrybuje zawartość Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
Zaktualizowano: 1 rok 51 tygodni temu

Zmiana umowy na zastępstwo na mocy porozumienia stron

pt., 2018-08-10 08:40
Czy ta sama umowa na zastępstwo może być kontynuowana podczas zastępowania kolejnego pracownika? Pracownicy, która zatrudniona jest w Urzędzie w ramach zastępstwa ma szansę ponownego zatrudnienia, również na zastępstwo za innego pracownika. Czy należy wydać świadectwo pracy i sporządzić nową umowę o pracę na zastępstwo innego pracownika, czy można to zrobić w ramach porozumienia zmieniającego?

Wynagrodzenie minimalne a praca w godzinach nadliczbowych

pt., 2018-08-10 08:38
Zatrudniamy pracowników na 1/2 etatu w żłobku miejskim (pracownicy samorządowi) w umowie o pracę dopuszczono możliwość wykonywania pracy w godzinach ponadwymiarowych z zaznaczeniem, że praca powyżej 4 godzin dziennie jest praca w godzinach ponadwymiarowych. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze dodatek za wysługę lat i premie uznaniową. Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wysługę lat łącznie dają kwotę niższą niż wynagrodzenie minimalne natomiast wynagrodzenie z premią uznaniową przekracza wynagrodzenie minimalne, w związku z czym nie wypłacamy wyrównań do wynagrodzenia minimalnego. Przy obliczaniu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe stawkę za 1 godzinę ponadwymiarową obliczamy z wynagrodzenia zasadniczego + dodatek za wysługę lat. Czy powinniśmy przeliczać tę stawkę za 1 godzinę ponadwymiarową tak, aby była ona w wysokości odpowiadającej stawce za 1 godzinę pracy wyliczoną na podstawie wynagrodzenia minimalnego (tzn. równą: wynagrodzenie minimalne podzielone przez liczbę godzin roboczych w danym miesiącu)?

Rewolucja w cenach transferowych wymaga poprawek. Resort jest na nie gotowy

pt., 2018-08-10 08:03
Część podatników zapomni o obowiązkach związanych z dokumentacją cen transferowych, a dla pozostałych będą one prostsze. Kontrowersje budzi jednak przyznanie organom możliwości pominięcia lub przekształcenia transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków.

Więcej ochrony, ale i obowiązków nałożonych na przedsiębiorców

pt., 2018-08-10 08:01
Prawodawcy powinni stworzyć wewnętrzne regulaminy i procedury obejmujące wymogi zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracowników albo dostosować te już istniejące do nowych przepisów.

Związani tajemnicą firmy na zawsze! Możliwe, bo zniknął jeden przepis

pt., 2018-08-10 08:00
Eksperci od prawa pracy nie są zgodni co do tego, czy wskutek zmian w przepisach dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa ochrona przed działaniami byłych pracowników się poprawi, czy pogorszy. Tymczasem nowe regulacje mogą wejść w życie jeszcze w sierpniu. Dlatego firmy coraz częściej pytają, jak mają wdrożyć je u siebie.

Rząd da gminom to, o co zabiegały od lat. Złamanie starej rzymskiej zasady im nie przeszkadza

pt., 2018-08-10 07:57
Gminy mają zyskać możliwość zaskarżania do sądu decyzji SKO. Tak wynika z rządowego projektu przepisów wprowadzających nową ordynację podatkową.

Złóż wniosek o świadczenia dla rodzin

pt., 2018-08-10 05:45
Od 1 lipca trwa przyjmowanie wniosków o świadczenia dla rodzin na nowy okres świadczeniowy oraz o nowe świadczenie dobry start. Przez pierwszy miesiąc można było zrobić to jedynie przez internet. Od sierpnia wniosek można złożyć także w formie papierowej w urzędzie. O jakie świadczenia można wnioskować?

Inspektorzy ochrony środowiska uprawnieni do całodobowych kontroli

pt., 2018-08-10 05:40
Nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (poz. 1479) przewiduje m.in., że inspektorzy ochrony środowiska mogą przeprowadzać kontrole w systemie całodobowym, również w porze nocnej. Ponadto możliwe są kontrole interwencyjne przez inspektorów bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze ich przeprowadzenia. Do kontroli można wykorzystywać bezzałogowe statki powietrzne (drony). Według nowych regulacji inspektor ma prawo wstrzymać ruch lub uruchomienie instalacji lub urządzenia mogącego stwarzać zagrożenie.

Szczegółowość ewidencji pomocniczej do konta 221

pt., 2018-08-10 05:38
Ewidencja pomocnicza do konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej. W praktyce zakłada się ją dwuszczeblowo.

Zapłata w split payment na rachunek podmiotu innego niż dostawca

pt., 2018-08-10 05:33
Mechanizm podzielonej płatności co do zasady będzie stosowany przez nabywcę, który będzie mógł regulować w tej formie płatności swojemu dostawcy za nabyte towary lub usługi. W praktyce może dochodzić do sytuacji, w których płatność przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności zostanie dokonana na rzecz podatnika innego niż dostawca towarów lub usługodawca.

Więcej asystentów rodziny na etacie

czw., 2018-08-09 05:42
Ponad 80% asystentów rodziny pracowało w 2017 r. na podstawie umowy o pracę. To wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do 2016 r. Rośnie też liczba asystentów rodzin. W 2017 r. prawie 4 tys. asystentów pracowało z rodzinami.

Mobilny dowód osobisty niedługo wejdzie do obiegu

czw., 2018-08-09 05:37
mTożsamość, czyli dane z dowodu osobistego w smartfonie, to pierwsza funkcjonalność rządowej aplikacji mObywatel, którą można bezpłatnie pobrać z Google Play i App Store. Nie zastąpi to tradycyjnego dokumentu, ale pozwoli zweryfikować tożsamość drugiej osoby i wymienić się danymi bez spisywania, skanowania czy fotografowania dowodu. Ta funkcjonalność jest przydatna na przykład przy podpisywaniu umowy po stłuczce samochodowej, w siłowni czy bibliotece. Resort cyfryzacji będzie rozwijać aplikację mObywatel i poszerzać katalog dokumentów, które będą dostępne w wersji mobilnej m.in. o prawo jazdy, dowód rejestracyjny, dokumenty OC, a nawet kartę miejską.

Rachunek VAT w mechanizmie podzielonej płatności

czw., 2018-08-09 05:35
Do stosowania mechanizmu podzielonej płatności w VAT konieczne jest posiadanie przez dostawców towarów i usług tzw. rachunku VAT. Jest to rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK). Jest on wykorzystywany wyłącznie do rozliczeń związanych z kwotami podatku VAT.

Pierwszy etap konsultacji w sprawie uproszczeń w VAT - zakończony

czw., 2018-08-09 05:33
Zakończył się pierwszy etap konsultacji podatkowych ws. uproszczeń w VAT, w którym podatnicy przesłali do Ministerstwa Finansów (MF) propozycje zmian legislacyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT.

Jak uwolnić środki z rachunku VAT

czw., 2018-08-09 05:30
Jeżeli na rachunku VAT zostaną zgromadzone środki, których podatnik - w swojej ocenie - nie będzie mógł spożytkować na zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego lub na zapłacenie podatku VAT swoim kontrahentom z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, wówczas może zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na przekazanie środków (w celu swobodnego dysponowania tymi środkami) z rachunku VAT na powiązany z tym rachunkiem rachunek rozliczeniowy albo rachunek w SKOK podatnika.

UZP: Elektronizacja małych zamówień publicznych

czw., 2018-08-09 05:28
Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnia, że przesunięcie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień publicznych z 18 października 2018 r. na 1 stycznia 2020 r. dotyczy wyłącznie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonych przez innych zamawiających niż zamawiający centralny), których wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi UE, tj. kwoty wynikające z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

TSUE: opublikowanie zdjęcia, które było dostępne na innej witrynie, wymaga ponownej zgody

czw., 2018-08-09 05:20
Publikowanie na stronie internetowej zdjęcia, które było dostępne na innej witrynie internetowej za zgodą jego autora, wymaga ponownej zgody tego autora - uznał we wtorkowym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy o PPP podpisana

czw., 2018-08-09 05:00
Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nowe przepisy dają samorządom możliwość podniesienia opłaty za parkowanie do 9,45 zł za pierwszą godzinę. Samorząd będzie też mógł zwiększyć mandaty za parkowanie bez biletu.

Ujednolicenie podatków od infrastruktury liniowej

czw., 2018-08-09 05:00
Prezydent podpisał ustawę, ujednolicającą zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega infrastruktura liniowa. Chodzi o grunty, przez które przebiega infrastruktura liniowa służąca do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej oraz do telekomunikacji. Od 1 stycznia przyszłego roku umieszczenie na gruntach rolnych czy leśnych takiej infrastruktury nie będzie wpływać na sposób ich opodatkowania.