Infor aktualności

Subskrybuje zawartość Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
Zaktualizowano: 1 rok 51 tygodni temu

Więcej asystentów rodziny na etacie

czw., 2018-08-09 05:00
Ponad 80% asystentów rodziny pracowało w 2017 r. na podstawie umowy o pracę. To wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do 2016 r. Rośnie też liczba asystentów rodzin. W 2017 r. prawie 4 tys. asystentów pracowało z rodzinami.

Jak uwolnić środki z rachunku VAT

czw., 2018-08-09 05:00
Jeżeli na rachunku VAT zostaną zgromadzone środki, których podatnik - w swojej ocenie - nie będzie mógł spożytkować na zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego lub na zapłacenie podatku VAT swoim kontrahentom z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, wówczas może zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na przekazanie środków (w celu swobodnego dysponowania tymi środkami) z rachunku VAT na powiązany z tym rachunkiem rachunek rozliczeniowy albo rachunek w SKOK podatnika.

Zróżnicowanie płacy minimalnej w regionach?

czw., 2018-08-09 05:00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po uprzednim wysłuchaniu opinii partnerów społecznych reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego, przedstawiło do konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Opłaty za wjazd do centrów europejskich miast (część I)

śr., 2018-08-08 15:21
W Polsce dopiero mówi się o wprowadzeniu zakazu wjazdu do centrów miast dla samochodów niespełniających unijnych norm emisji spalin. U naszych zachodnich takie przepisy działają już od kilku lat. Wyjeżdżając na wakacje po Europie, sprawdź w jakich miastach obowiązują opłaty za wjazd do centrum i ile to kosztuje.

Czy można dostać mandat za opony?

śr., 2018-08-08 14:01
Bez regularnej kontroli stanu ogólnego opon, głębokości bieżnika oraz ciśnienia nie może być mowy o bezpiecznym podróżowaniu. Jeśli argument bezpieczeństwa nie jest wystarczający, warto wiedzieć, że za zły stan opon grożą również konsekwencje finansowe, a nawet odebranie dowodu rejestracyjnego.

Karta EKUZ dostępna przez internet

śr., 2018-08-08 14:00
Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że przed wyjazdem za granicę warto wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Można to zrobić przez internet.

Rozwiązanie umowy o pracę a zasiłek dla bezrobotnych

śr., 2018-08-08 13:17
Czy sposób rozwiązania umowy o pracę wpływa na przyznanie zasiłku dla bezrobotnych?

Akcja serwisowa Ducati: blisko 50 motocykli musi trafić do serwisów

śr., 2018-08-08 12:03
Inter Cars S.A., importer motocykli Ducati, ogłosił akcję serwisową dotyczącą modeli Panigale V4 i Supersport. Do serwisów musi trafić blisko 50 maszyn sprzedanych w Polsce.

Kiedy umowa o praktykę absolwencką nie podlega składkom ZUS

śr., 2018-08-08 12:00
Jeśli umowa o praktykę absolwencką spełnia warunki określone w ustawie o praktykach absolwenckich, to nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma więc obowiązku zgłaszania do ubezpieczeń i opłacania z tego tytułu składek.

Prawo do dwóch odpraw emerytalnych dla nauczyciela

śr., 2018-08-08 11:17
W maju 2018 r. nauczycielka otrzymała rozwiązanie stosunku pracy z art. 20 ust.2 Karty Nauczyciela. Pracuje w szkole 8 lat. W sierpniu skończyła lata i chce przejść na emeryturę. złożyła podanie o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 29 sierpnia 2018 r. Czy w związku z tym wypłaca się jej dwie odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy i z tytułu nabycia uprawnień emerytalnych?

Ustalanie dofinansowania dla pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

śr., 2018-08-08 11:16
Moje pytanie dotyczy finansowania wycieczek z ZFŚS. Nasz zakład pracy planuje zorganizować wycieczkę krajową z ZFŚS dla pracowników i emerytów. Pracownicy chcący skorzystać z wycieczki złożyli stosowne oświadczenia o sytuacji materialnej, wg których dochody na jedną osobę w rodzinie wynoszą od 400 zł do 2500 zł. W regulaminie jest zapis:"Usługi turystyczne i sportowe finansuje się wg zasad: 1/sfinansowanie do dwóch wycieczek turystycznych w roku w wysokości 100% kosztów 2/ pozostałe wycieczki dofinansowane w wysokości 70% kosztów zgodnie z tabelą dofinansowań 3/ zakup biletów do kina lub teatru. Zakup obejmuje 2 bilety w ciągu roku." Ponadto tabela określa dofinansowanie organizacji wycieczek w następujący sposób: "dochód na 1 członka rodziny maksymalna kwota dofinansowania organizacji wycieczek do 1 300 zł - 900,00 zł; 1301 - 1700 - 700,00; 1701 - 2 100 zł - 500,00; pow. 2100 zł - 300,00". Koszt całej wycieczki wynosi 5583,24 zł (usługa gastronomiczna, organizacja spotkania,wynajem autobusu i po jednym bilecie do muzeum dla każdego uczestnika). Koszt wycieczki (100%) przypadający na jednego uczestnika wynosi 348,95 zł. W jaki sposób prawidłowo ustalić kwotę dofinansowania do wycieczki poszczególnym uczestnikom? Czy można wszystkim dofinansować w jednakowej kwocie tj. 348,95 zł. (bez względu na wysokość dochodu). Jak się mają do tego przepisy ZUS i podatkowe? Jak dokonać prawidłowego rozliczenia?

Przeładowane dostawczaki to plaga polskich dróg

śr., 2018-08-08 11:06
Inspekcja Transportu Drogowego wraz z policją przeprowadziły akcję ważenia dostawczaków jeżdżących po polskich drogach. Wyniki są niepokojące.

Raz wybranej metody amortyzacji nie można zmienić

śr., 2018-08-08 11:00
W 2013 roku kupiłem prywatnie 70 letni budynek, który całkowicie wyremontowałem z własnych środków. Poprzedni właściciele odzyskali budynek od Skarbu Państwa. Zanim znaleźli się właściciele budynku zarządzał nim syndyk upadłego przedsiębiorstwa państwowego. W 2014 wprowadziłem go do środków trwałych, prowadzę działalność jako osoba fizyczna. Zastosowałem stawkę amortyzacji 2,5 %. Mam pytanie, czy mogę ten budynek potraktować jako używany i zmienić stawkę amortyzacji na 10 % ? Jeżeli tak, to czy muszę korygować poprzednie lata, czy rozliczyć to w bieżącym roku?

Opodatkowanie domku holenderskiego wynajmowanego turystom

śr., 2018-08-08 10:38
Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) nabył grunty o klasyfikacji

Jak traktować ziemię pozyskaną z wykopów podczas remontu drogi?

śr., 2018-08-08 09:27
Czy ziemia pozyskana z wykopów podczas remontu drogi i złożona na działce z zamiarem przeznaczenia jej na wyrównanie terenu powinna być traktowana jako odpad?

Opodatkowanie doradztwa prawnego na rzecz indyjskiego kontrahenta

śr., 2018-08-08 09:24
Miał miejsce export usług prawnych. Kancelaria, prowadząca działalność w formie spółki jawnej, której wspólnicy są polskimi rezydentami podatkowymi wyświadczyła usługę doradztwa prawnego firmie zarejestrowanej w Indiach. Za usługę wystawiono fakturę na kwotę 1.000 EUR. Kontrahent z Indii opłacił fakturę w wysokości 794 EUR potrącając 20,6% podatku u źródła. Czy rozliczenie w ten sposób jest poprawne w zakresie samego potrącenia podatku i zastosowanej stawki? Jak należy udokumentować przed polskim US fakt dokonania potrącania podatku, by nie musieć ponownie opodatkowywać dochodu, który powstanie z ww. sprzedaży?

Zezwolenie na przyłącze energetyczne w pasie drogowym

śr., 2018-08-08 09:20
Jeżeli do gminy wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzenia obcego niezwiązanego z potrzebami ruchu oraz wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania urządzenia - oba dotyczące drogi wewnętrznej, której właścicielem jest gmina - a wcześniej gmina uzgodniła projekt wykonania i umieszczenia urządzenia (przyłącze energetyczne) i w warunkach wymagała ustanowienia służebności przesyłu na przedmiotowym odcinku zajęcia drogi wewnętrznej - to gmina: 1) odmawia w formie decyzji na podstawie Kpa i ustawy o gospodarce nieruchomościami wydania zezwoleń? Wcześniej wszczynając postępowanie? 2) Czy dysponują Państwo wzorem takiej decyzji? 3) Kto powołuje biegłego wycenia i ustanawia służebność Wnioskodawca czy gmina? 4 ) Czy jest to oplata jednorazowa czy coroczna?