Infor aktualności

Subskrybuje zawartość Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
Zaktualizowano: 1 rok 51 tygodni temu

Dla kogo zwolnienie z pracy w czasie upałów

pon., 2018-08-06 12:00
Przepisy nie określają maksymalnych temperatur, jakie powinny występować w pomieszczeniach pracy. Należy jednak przyjąć, że do przekroczenia normy temperaturowej dochodzi, kiedy przy ciężkiej pracy fizycznej w hali jest ponad 28°C, w przypadku warunków szczególnych powyżej 26°C, a przy pracy biurowej - ponad 30°C.

Motocykle Suzuki na rok 2018 - pierwsza jazda

pon., 2018-08-06 10:15
Suzuki ma na tyle rozbudowaną gamę motocykli, że w salonach japońskiej marki wielu motocyklistów powinno znaleźć coś dla siebie. Miałem okazję zapoznać się z większością oferowanych w sprzedaży jednośladów Suzuki, a także przejechałem się najnowszymi maszynami z Hamamatsu.

Jak wyliczyć kwotę zasiłku macierzyńskiego pracownicy, która łączy urlop rodzicielski z pracą

pon., 2018-08-06 09:48
W przypadku gdy ubezpieczony będący pracownikiem łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wysokość zasiłku macierzyńskiego należy obniżyć.

Niekorzystne zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody osobowe

pon., 2018-08-06 09:00
Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem zmian w rozliczaniu wydatków na samochody. Jeżeli projekt wejdzie w życie kosztem podatkowym dla przedsiębiorców będzie jedynie 75% wydatków związanych z używaniem pojazdów. Dla polskich przedsiębiorców oznacza to wzrost obciążeń podatkowych. Jednocześnie Ministerstwo Finansów oświadczyło, że nie są prowadzone prace zmierzające do likwidacji tzw. kilometrówki dla pracowników wykorzystujących samochód prywatny do celów służbowych.

Spadkobiercy wspólników nie płacą dwa razy

pon., 2018-08-06 08:07
Fiskus nie ma prawa żądać PIT od wypłat ekwiwalentów za umarzane udziały, gdy nabycie tego prawa jest objęte podatkiem od spadków i darowizn

Są uwagi do cyfrowych sprawozdań finansowych

pon., 2018-08-06 08:04
Zakończył się pierwszy etap konsultacji w sprawie struktur logicznych sprawozdań finansowych. Ich uczestnicy zwracali uwagę m.in. na brak specyfiki sprawozdań przygotowywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, a także sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

MF rozważa różne warianty zmian w rozliczaniu samochodów

pon., 2018-08-06 08:02
Niewykluczone, że Ministerstwo Finansów wycofa się z pomysłu ograniczania odpisów amortyzacyjnych i kosztów z tytułu rat leasingowych, gdy samochód osobowy jest użytkowany do celów mieszanych, a więc nie tylko w biznesie. Wynika tak z odpowiedzi resortu na nasze pytanie. O zamiarze wprowadzenia zmian w rozliczaniu aut służbowych powiedziała po raz pierwszy minister finansów Teresa Czerwińska w wywiadzie dla DGP (

Ordynacja podatkowa nie ulży ubiegającym się o zamówienia publiczne, ale fiskus nad tym pracuje

pon., 2018-08-06 08:00
Choć w najnowszej wersji projektu nie znalazły się nowe zasady wydawania zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami, to MF nie składa broni - wynika z odpowiedzi dla DGP.

Wody Polskie wciąż na dnie

pon., 2018-08-06 07:58
Tysiące zamiast planowanych milionów złotych. Ściągalność pieniędzy od samorządów jest fatalna

Zmiany w PIT i CIT- konsekwencje dla podatników

pon., 2018-08-06 05:59
Od 19 lipca 2018 r. obowiązują kolejne zmiany w PIT i CIT. Większość z nich jest dla podatników korzystna i stanowi próbę naprawy niektórych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. Z tego powodu ustawodawca zdecydował się, że nowe regulacje - z nielicznymi wyjątkami - mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od początku 2018 r. W raporcie przedstawiamy omówienie poszczególnych zmian ze wskazaniem ich skutków dla podatników.

Jakiego typu naruszenia przepisów RODO występują najczęściej

pon., 2018-08-06 05:40
Najczęściej błędy pojawia się przy kwalifikacji określonych informacji jako danych osobowych.

"Podmiot przetwarzający" według RODO - zadania, obowiązki, wymogi

pon., 2018-08-06 05:38
Obowiązujące od 25 maja RODO wprowadziło nowy wymiar współpracy między administratorem danych a podmiotem przetwarzającym. Art. 28 RODO znacznie rozszerza, w stosunku do dotychczasowych uregulowań, zakres umowy między administratorem i podmiotem przetwarzającym. W artykule przypominamy, jakie warunki powinien spełniać podmiot przetwarzający dane, co powinna zawierać umowa powierzenia przetwarzania danych i czy nie zachodzi potrzeba aktualizowania zawartych wcześniej umów pod kątem wymagań RODO.

Prezydent podpisał ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

pon., 2018-08-06 05:35
Powstanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), który będzie wykrywał, zapobiegał i minimalizował skutki ataków naruszających bezpieczeństwo informatyczne kraju

Sprzeciw pracodawców dla zniesienia limitu 30-krotności przy składkach ZUS

pon., 2018-08-06 05:32
Konfederacja Lewiatan zawiązała koalicję organizacji pracodawców przeciw zniesieniu limitu tzw. 30-krotności przy odprowadzaniu składek ZUS. Pod apelem podpisały się również wszystkie pozostałe reprezentatywne organizacje pracodawców obecne w Radzie Dialogu Społecznego: Pracodawcy RP, Business Centre Club oraz Związek Rzemiosła Polskiego, a także Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz 32 branżowe organizacje przedsiębiorców.

Kto ma prawo do emerytury minimalnej

pon., 2018-08-06 05:26
W obecnym systemie emerytalnym, wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jeśli jednak w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, wyliczone nam świadczenie jest niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej, to świadczenie takie jest automatycznie podwyższane do wysokości tej właśnie minimalnej emerytury. W 2018 r. emerytura minimalna wynosiła 1030 zł brutto. W 2019 r. wzrośnie o 33,57 zł.

Zasady współpracy audytora wewnętrznego i IOD

pon., 2018-08-06 05:25
Zadaniem zarówno inspektora ochrony danych, jak i audytora wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zgodnej z prawem realizacji celów i zadań tej jednostki. Dlatego działania audytorów wewnętrznych i inspektorów ochrony danych powinny być komplementarne.

Będą kolejne zmiany w ustawie śmieciowej

pon., 2018-08-06 05:00
Oddzielne przetargi na odbiór i zagospodarowanie śmieci oraz zachęcenie do selektywnej zbiórki odpadów przez zwiększenie różnicy w opłacie za te posegregowane i nie - m.in. takie rozwiązania mogą znaleźć się w noweli ustawy śmieciowej, nad którą pracuje resort środowiska.

Jakie wynagrodzenie minimalne w 2019 r.

pon., 2018-08-06 05:00
Płaca minimalna - 2220 zł, minimalna stawka godzinowa - 14,5 zł - takie kwoty wynagrodzeń od 2019 r. przewiduje rząd w opublikowanym projekcie rozporządzenia.

Nowe rozwiązania w nowej Ordynacji podatkowej

pon., 2018-08-06 05:00
Interpretacje lokalnego prawa podatkowego zostaną ujednolicone; wójt nie wyda indywidualnej interpretacji podatkowej; rada gminy będzie uprawniona do obniżenia ustawowo określonego limitu bagatelności