Infor aktualności

Subskrybuje zawartość Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
Zaktualizowano: 1 rok 51 tygodni temu

Niekorzystne zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody osobowe

pon., 2018-08-06 05:00
Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem zmian w rozliczaniu wydatków na samochody. Jeżeli projekt wejdzie w życie kosztem podatkowym dla przedsiębiorców będzie jedynie 75% wydatków związanych z używaniem pojazdów. Dla polskich przedsiębiorców oznacza to wzrost obciążeń podatkowych. Jednocześnie Ministerstwo Finansów oświadczyło, że nie są prowadzone prace zmierzające do likwidacji tzw. kilometrówki dla pracowników wykorzystujących samochód prywatny do celów służbowych.

Umowy o pracę nie wygasną po śmierci pracodawcy

pon., 2018-08-06 05:00
Po śmierci pracodawcy

Do ustalenia wysokości odprawy pośmiertnej bierze się pod uwagę tylko zakładowy staż pracy

pon., 2018-08-06 05:00
Zmarł nasz pracownik. Mamy wypłacić jego rodzinie odprawę pośmiertną. Czy do ustalenia jej wysokości bierzemy pod uwagę staż pracy tego pracownika we wszystkich firmach, w których pracował?

Wzrosła skuteczność kontroli

pon., 2018-08-06 05:00
W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę blisko dwa razy wyższą niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Spadła natomiast znacznie liczba osób, którym Zakład obniżył świadczenie w wyniku utraty tytułu do ubezpieczenia.

Ulga na start i preferencyjne składki pozwalają dużo zaoszczędzić początkującym przedsiębiorcom

pt., 2018-08-03 14:00
W Polsce powstaje coraz więcej nowych firm. To m.in. wynik ułatwień dla młodych przedsiębiorców, którzy przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności są zwolnieni ze składek. Po pełnych 6 miesiącach kalendarzowych można skorzystać z innej ulgi

Kto ma prawo do emerytury minimalnej

pt., 2018-08-03 12:00
W obecnym systemie emerytalnym, wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jeśli jednak w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, wyliczone nam świadczenie jest niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej, to świadczenie takie jest automatycznie podwyższane do wysokości tej właśnie minimalnej emerytury. W 2018 r. emerytura minimalna wynosiła 1030 zł brutto. W 2019 r. wzrośnie o 33,57 zł.

Sprzedaż gruntu niezabudowanego

pt., 2018-08-03 11:24
Jeżeli sprzedaży nieruchomości niezabudowanej dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, to sprzedaż może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT albo podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jak stosować split payment

pt., 2018-08-03 11:22

Urlopy wypoczynkowe

pt., 2018-08-03 10:39

Minimalna emerytura w 2019 r. - komu przysługuje, wysokość

pt., 2018-08-03 09:41
Warunki otrzymania emerytury minimalnej zostały określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W 2019 r. emeryci mogą liczyć na podwyżkę minimalnej emerytury. Obecnie wynosi ona 1030 zł brutto.

5 generalnych uproszczeń w VAT

pt., 2018-08-03 09:00
Business Centre Club z satysfakcją przyjął informację, że Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących rozliczania podatku od towarów i usług (VAT), które ułatwiłyby prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, wspierając rozwój polskiej gospodarki. BCC przekazało pięć generalnych propozycji dotyczących tego zagadnienia. Z uwagi na wyjątkową istotność problemu, jak również wiedzę i doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców z różnorodnych branż, BCC deklaruje gotowość do dalszej współpracy i konsultacji podczas prac nad upraszczaniem systemu VAT w Polsce.

Nie działajmy automatycznie. Każdy przypadek należy oceniać indywidualnie

pt., 2018-08-03 08:18
Czy na przesłankę pozwalającą odmówić usunięcia danych osobowych zawartą w art. 17 ust. 3 lit. a RODO (prawo do wolności wypowiedzi i informacji) mogą powołać się w przypadku materiałów opublikowanych w serwisach internetowych także ci administratorzy, którzy nie są prasą?

Fiskus na przeciąganiu spraw podatkowych zarabia. A w nowej ordynacji bez zmian

pt., 2018-08-03 08:14
Przepisy dotyczące naliczania odsetek przy przedłużających się kontrolach i postępowaniach podatkowych wymagają zmiany