Infor aktualności

Subskrybuje zawartość Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
Zaktualizowano: 1 rok 51 tygodni temu

Pieniądze na czyste powietrze już od września

śr., 2018-08-01 07:55
Największy do tej pory rządowy program pomocowy, który ma być remedium na wieloletnie łamanie norm jakości powietrza, ma wystartować już po wakacjach. Taki termin, czyli 1 września, potwierdził minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Ślady po pożarach wysypisk prędko nie znikną

śr., 2018-08-01 07:52
Trujące resztki spalonych śmieci mogą jeszcze miesiącami zalegać na pogorzeliskach. Za ich uprzątnięcie ostatecznie i tak zapłacą samorządy lub państwo. W sumie mogą to być dziesiątki milionów złotych

Podatnik musi sam na siebie donieść

śr., 2018-08-01 07:48
Fiskus może zastosować podatek sankcyjny tylko, gdy na nieopodatkowaną darowiznę powoła się sam obdarowany. Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 21 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Łd 342/18.

Gmina może odliczać VAT na własny sposób

śr., 2018-08-01 07:46
Samorządy nie są skazane na metodę ustalania prewspółczynnika wynikającą z rozporządzenia ministra finansów. Mogą stosować inne, jeśli bardziej odpowiadają one specyfice danej działalności

Służbowe auto do jazdy prywatnej? W koszty 75 proc. wydatków

śr., 2018-08-01 07:44
Przedsiębiorcy odliczą trzy czwarte wydatków, jeżeli samochód firmowy jest używany nie tylko do celów biznesowych. Wcześniej Ministerstwo Finansów planowało, że będzie to tylko 50 proc.

Konieczne uproszczenie procedury zatrudniania cudzoziemców

śr., 2018-08-01 07:30
Rośnie poziom imigracji zarobkowej do Polski. W ciągu roku liczba wydanych przez wojewodów zezwoleń na pracę dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej wzrosła niemal o 100 proc. Na rynku pracy jest już prawie milion pracowników ze Wschodu. To oznacza dla Polski duże wyzwania w zakresie kreowania polityki migracyjnej, jasnych procedur zatrudniania, skróceniu czasu oczekiwania na pozwolenie na pracę czy uspójniania polityki migracyjnej z innymi sferami. Istotnym elementem w budowaniu narracji na temat migracji jest też walka z ksenofobią

Odsetki za zwłokę także płacone z rachunku VAT

śr., 2018-08-01 05:42
Środki z rachunku VAT mogą być wykorzystane przede wszystkim do zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego. Ale nie tylko.

MEN przypomina o obowiązkach organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

śr., 2018-08-01 05:42
Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało pierwszy miesiąc wakacji. Do tej pory (stan na 24 lipca br.) w bazie wypoczynku prowadzonej przez MEN organizatorzy zarejestrowali ponad 26 tys. zgłoszeń (26.143). Na zorganizowane wakacje zarówno w kraju, jak i za granicę wyjedzie lub już wyjechało w sumie prawie 1,2 mln uczniów (1.118.744). Przy tej okazji resort edukacji przypomniał o obowiązkach organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Nadal można wystawiać faktury papierowe, gdy księgi są prowadzone w formie elektronicznej

śr., 2018-08-01 05:39
Podatnicy, którzy wystawiają faktury ręcznie, a księgi podatkowe mają prowadzone komputerowo (np. przez biuro rachunkowe), będą mieli obowiązek przekazywać w formie JPK tylko księgi podatkowe lub części tych ksiąg. Takiej odpowiedzi udzieliło MF na pytanie naszego Wydawnictwa.

Czy samorządowy zakład budżetowy może otrzymać dotację podmiotową

śr., 2018-08-01 05:38
Samorządowy zakład budżetowy nie otrzyma dotacji podmiotowej. Co prawda w art. 15 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych znalazło się postanowienie, że samorządowy zakład budżetowy może otrzymać dotację podmiotową w zakresie określonym w odrębnych ustawach, ale obecnie nie ma takich ustaw. Sam art. 15 ust. 4 ww. ustawy nie może być podstawą do udzielenia zakładowi dotacji podmiotowej.

Starosta wyda zaświadczenie dla ustanowienia odrębnej własności lokalu

śr., 2018-08-01 05:37
Prezydent podpisał w ubiegłym tygodniu ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali. Celem opiniowanej ustawy jest usunięcie luki prawnej w zakresie normy kompetencyjnej, która powstała w wyniku zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716), wprowadzonej ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. (Dz. U. z 2017 r., poz.1529) oraz doprecyzowanie przepisów przejściowych zawartych w tej ustawie.

Przed powstaniem składowiska odpadów kontrolę przeprowadzi straż pożarna

śr., 2018-08-01 05:14
Prezydent podpisał w ubiegłym tygodniu ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany realizujące w szczególności postulaty samorządów województw w sprawie rozwiązania problemu porzucania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych oraz w miejscach, w których zakończono działalność w zakresie gospodarki odpadami niezgodnie z przepisami prawa. Celem ustawy jest także wprowadzenie rozwiązań zapobiegających zjawisku pożarów nagromadzonych odpadów, które nasiliło się zwłaszcza w maju bieżącego roku.

Warsztaty tachografów będą działać na podstawie dotychczasowych przepisów jeszcze 2 lata

śr., 2018-08-01 05:13
Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu w ubiegłym tygodniu przez Głowę Państwa ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach. Zakładanym celem regulacji jest zwiększenie skuteczności i sprawności systemu tachografów oraz zapewnienie lepszego egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Prezes Głównego Urzędu Miar będzie mógł przedłużyć dotychczasowe zezwolenie na prowadzenie warsztatów tachografów na okres nieprzekraczający 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Wzrosną świadczenia rodzinne

śr., 2018-08-01 05:00
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które zakłada wzrost świadczeń rodzinnych - zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Podwyższone kwoty świadczeń zaczną obowiązywać od 1 listopada br.

Pensum nauczycieli-specjalistów - zmiany od 1 września 2018 r.

wt., 2018-07-31 13:36
Od 1 września 2018 r. zasady ustalania tzw. pensum łączonego dla nauczycieli-specjalistów będzie określać Karta Nauczyciela. Obecnie pensum ustalane jest przez organ prowadzący placówkę.

RODO w księgowości

wt., 2018-07-31 11:53

25 maja 2018 r. weszło w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym i w księgowości pojawiają się zmiany.

https://forum.infor.pl/topic/445777-gl-ksiegowy-a-rodo/

RODO w księgowości

wt., 2018-07-31 11:53

25 maja 2018 r. weszło w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym i w księgowości pojawiają się zmiany.

https://forum.infor.pl/topic/445777-gl-ksiegowy-a-rodo/

Praca w sobotę - dzień wolny czy dodatek do wynagrodzenia

wt., 2018-07-31 11:49
Co do zasady, sobota jest dniem wolnym od pracy. Przepisy dopuszczają jednak polecenie pracownikowi wykonywania pracy w sobotę. Kiedy pracownikowi przysługuje dzień wolny, a kiedy dodatek do wynagrodzenia?