Infor aktualności

Subskrybuje zawartość Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
Zaktualizowano: 2 lata 5 tygodni temu

Jakie elementy wchodzą w skład dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego?

wt., 2018-05-08 10:13
Art. 15 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych stanowi, że dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% kosztów działalności. 1. Czy do kosztów działalności należy wliczać amortyzację? 2. Na jaki dzień należy rozliczać ten wskaźnik udziału dotacji w kosztach: koniec kwartału/koniec roku? Na podstawie danych jakiego sprawozdania? 3. Jakie obowiązują zasady postępowania w przypadku przekroczenia tego limitu na koniec okresu?

Praktyka stosowania klauzuli pewności prawa

wt., 2018-05-08 09:07
Zdaniem przedsiębiorców klauzula pewności prawa nie stanowi tak skutecznego narzędzia, jakim miała być w pierwotnym założeniu. Zwracają oni uwagę, że obronie praw przedsiębiorców służą też inne instrumenty, takie jak klauzula in dubio pro tributario, czy też szereg zasad generalnych wprowadzanych w ramach Prawa przedsiębiorców, jak choćby rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na ich korzyść, czy zasada

Zmiana funkcji w programie Płatnik

wt., 2018-05-08 09:00
W programie Płatnik przywrócona została możliwość generowania dokumentu płatniczego dla opłacania składek pobieranych przez ZUS jedną wpłatą na numer rachunku składkowego płatnika składek.

Zbycie udziału w gruncie rolnym bez zwolnienia w PIT

wt., 2018-05-08 08:18
Podatnik, który sprzedał 1/3 udziału w nieruchomości rolnej, musi zapłacić 19-proc. podatek. Zwolnienie jest tylko przy sprzedaży nieruchomości lub jej części

Nie ma unijnego dofinansowania, to nie ma też zapłaty

wt., 2018-05-08 08:16
Firmie, która niewłaściwie przygotowała dokumentację niezbędną do otrzymania unijnego dofinansowania, nie należy się żadna zapłata

Czym będzie się zajmował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców?

pon., 2018-05-07 14:35
Pod koniec kwietnia weszła w życie Konstytucja Biznesu wprowadzająca szereg nowych rozwiązań prawnych dla przedsiębiorców, w tym instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedstawiciel mikro-, małych i średnich firm na linii firma-urzędnik rozpocznie swoją pracę na jesieni tego roku. Będzie on m.in. przyjmował wnioski od przedsiębiorców, wyjaśnienia od urzędów i organów, a także opiniował projekty ustaw.

Karta wędkarska - jak ją wyrobić?

pon., 2018-05-07 13:39
Tegoroczna wiosna oraz majówka uraczyły nas wysokimi temperaturami dlatego też nad polskimi wodami można spotkać wielu wędkarzy. Amatorski połów ryb wiąże się jednak z koniecznością posiadania karty wędkarskiej. Jak i gdzie wyrobisz kartę wędkarską?

Working Tax Credit

pon., 2018-05-07 11:30
Wielka Brytania wspiera swoich obywateli, którzy nie osiągają wysokich dochodów poprzez odpowiedni zasiłek

Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dyrektora szkoły

pon., 2018-05-07 11:03
Czy umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dyrektora szkoły powinna być zawarta między Gminą reprezentowaną przez wójta a dyrektorem placówki oświatowej?

Wsparcie dla gmin na budowę mieszkań

pon., 2018-05-07 10:49
1 maja br. weszło w życie rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. W tym samym dniu weszło w życie rozporządzenie określające minimalne standardy dla mieszkań chronionych.

Powstanie nowa spółka ds. rozwoju drewnianego budownictwa mieszkaniowego

pon., 2018-05-07 10:48
30 kwietnia 2018 r. został skierowany do opiniowania projekt nowelizacji ustawy o lasach. Przewiduje on utworzenie nowego podmiotu działającego w formie spółki akcyjnej i pełniącego rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe.

Indywidualne dane dużych podatników CIT

pon., 2018-05-07 10:13
Ministerstwo Finansów opublikowało indywidualne dane podatników CIT, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz dane podatkowych grup kapitałowych. Dane dotyczą zeznań za lata podatkowe, które rozpoczęły się po 31 grudnia 2011 r. i zakończyły przed 1 stycznia 2017 r.

Luka prawna związana z dodatkowymi opłatami ponoszonymi przez rodziców przedszkolaków

pon., 2018-05-07 10:08
Mam pytanie w związku z nową uchwałą w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę, podjętą na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Nowe rozwiązania prawne usuwają z obiegu umowy cywilnoprawne zmieniając charakter opłat na publicznoprawne, a tym samym powstaje pytanie, na jakiej podstawie rodzice mają dokonywać opłat za przedszkole (za godziny wykraczające ponad 5 godzinną podstawę programową i wyżywienie). Wyrugowane zostaną również faktury VAT stanowiące podstawę dokonania płatności. W związku z powyższym, czy istnieje obowiązek prawny wydania dokumentu (np. decyzji administracyjnej) określającego kwotę opłat?

RODO a dane mieszkańców zbierane w procedurze uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego

pon., 2018-05-07 09:56
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (biuro planowania przestrzennego) podległą pod gminę. W ramach swojej statutowej działalności, zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym zbieramy wnioski i uwagi od mieszkańców gminy do miejscowych planów zagospodarowania. Czy w związku z RODO będziemy musieli od każdego mieszkańca składającego wniosek pobierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych? Czy musimy również dopełnić obowiązku informacyjnego wobec tych osób? Czy przekazanie do podpisu Prezydentowi miasta lub do uzgodnień procedury planu miejscowego, która zawiera owe wnioski do Wojewody należy uznać za udostępnianie danych osobowych tych mieszkańców? Otrzymujemy również od wydziału urzędu miasta, który sprawuje nadzór nad naszą jednostką, informacje o wydanych decyzjach, które musimy uwzględniać w procedurach planistycznych. Decyzje te zawierają dane osobowe. Czy wobec tych wszystkich osób musimy dopełnić obowiązku informacyjnego w rozumieniu RODO?

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone

pon., 2018-05-07 09:00
Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów - to główne zasady Prawa przedsiębiorców - kluczowej ustawy Konstytucji Biznesu, która weszła w życie 30 kwietnia.

Coraz mniej kontroli, za to bardziej skutecznych

pon., 2018-05-07 08:03
Urzędy skarbowe przeprowadziły w 2017 r. o jedną trzecią kontroli mniej niż rok wcześniej, ale odzyskały prawie o połowę wyższą kwotę.

Luka prawna pozwoliła odliczać opłatę na Bankowy Fundusz Gwarancyjny

pon., 2018-05-07 08:01
Opłata ostrożnościowa nie była od 9 października 2016 r. wyłączona z kosztów uzyskania przychodu. A to nie to samo, co składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Dwa źródła w CIT namieszały w rozliczaniu różnic kursowych

pon., 2018-05-07 07:51
Co do zasady różnice kursowe jako koszty lub przychody powinny być kwalifikowane do dochodów z działalności gospodarczej. I choć zdaniem resortu w pewnych przypadkach można je zaliczać do przychodów z kapitałów pieniężnych, to taka wykładnia jest niezgodna z brzmieniem przepisów.