Infor aktualności

Subskrybuje zawartość Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
Zaktualizowano: 2 lata 5 tygodni temu

Konstytucja Biznesu - najważniejsze zmiany

śr., 2018-05-02 05:53
Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy. To pakiet 5 ustaw, które w sposób systemowy, jasno i zwięźle określają fundamenty ustroju gospodarczego Polski w duchu wolności gospodarczej. Jest dla firm

Jak święta występujące w maju 2018 r. wpływają na wymiar czasu pracy

śr., 2018-05-02 05:49
W maju 2018 r. pracodawca powinien obniżyć wymiar czasu pracy łącznie o 24 godziny z tytułu trzech świąt, które przypadają w tym miesiącu tj. święta 1 maja (święto państwowe), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja) i 31 maja (Boże Ciało). Jedynie pierwszy dzień Zielonych Świątek, który przypada w tym roku 20 maja (zawsze występuje w niedzielę), nie obniża wymiaru czasu pracy. Za święta przypadające w maju 2018 r. nie trzeba też oddawać pracownikom dodatkowego dnia wolnego.

Czy zbieranie danych do faktury to przetwarzanie danych osobowych

śr., 2018-05-02 05:30
Tak, przy zbieraniu danych do faktury ma miejsce przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych to wykonywanie jakichkolwiek operacji, m.in. właśnie zapisywanie, utrwalanie wszelkich danych. RODO nie rozgranicza już, czy są to dane służbowe, czy prywatne.

Nowe obowiązki przedsiębiorców związane z inwestycjami w narzędzia IT

śr., 2018-05-02 05:25
2018 rok to rekordowa skala zmian prawnych dla przedsiębiorców. Od tego roku obowiązkiem prowadzenia rejestru elektronicznego w postaci JPK zostali objęci, po dużych i średnich, także mali przedsiębiorcy. Również sprawozdania do KRS będą musiały być przekazywane w formie elektronicznej. W kolejnych miesiącach firmy czeka również wdrożenie przepisów, które mają uszczelnić systemu podatku VAT, a także zmiany w raportowaniu leasingu. Nowe przepisy oznaczają konieczność zmian organizacyjnych w firmach oraz dostosowanie systemów IT.

Czy menedżer powinien określać godziny swojej pracy

śr., 2018-05-02 05:00
Uznając kontrakt menedżerski za umowę zlecenie, musimy uznać, że menedżera obowiązują także regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia w zakresie umów zleceń.

Co grozi za wykazanie nierzetelnych danych w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N

śr., 2018-05-02 05:00
Zawarcie nierzetelnych danych w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych - Rb-Z i Rb-N nie stanowi odpowiedzialności karnej. Może jednak narazić osoby odpowiedzialne za ich sporządzenie na sankcje przewidziane w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zmiany funkcji w programie Płatnik

śr., 2018-05-02 05:00
Od 28 kwietnia 2018 r. w programie Płatnik przywrócona została możliwość generowania dokumentu płatniczego dla opłacania składek pobieranych przez ZUS jedną wpłatą na numer rachunku składkowego płatnika składek.

O ile wzrośnie renta socjalna?

śr., 2018-05-02 05:00
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Dzięki temu renta socjalna od 1 czerwca br. wyniesie 1029,80 zł brutto.

Społeczni inspektorzy bez dostępu do danych osobowych pracownika

śr., 2018-05-02 05:00
Przepis regulujący dostęp inspektorów społecznej inspekcji pracy do danych osobowych pracowników jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem Trybunału narusza to autonomię informacyjną jednostki.

Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje

śr., 2018-05-02 05:00
Wzory e-legitymacji, świadectw szkolnych i arkuszy ocen zawiera podpisane 26 kwietnia br. rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Monitoring aktywności pracownika według RODO

wt., 2018-05-01 07:30
RODO rozciąga się na bardzo szerokie grono podmiotów, w tym na firmy wykorzystujące specjalistyczne narzędzia służące do monitorowania systemów IT oraz pracowników. Jaki powinien być program służący monitorowaniu systemów oraz pracowników, aby był zgodny z RODO?

E-faktury w zamówieniach publicznych - projekt ustawy

pon., 2018-04-30 15:55
Ministerstwo Finansów przygotowało i skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Ustawa ma wejść w życie 27 listopada 2018 r. i w tej dacie ma nastąpić uruchomienie systemu teleinformatycznego platformy elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych. Wprowadzenie obowiązku przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przez zamawiających

Pół roku bez składek na ZUS

pon., 2018-04-30 10:00
Początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku wykonywania działalności

Z tej formy promocji korzysta coraz więcej pracodawców

pon., 2018-04-30 08:00
Co trzecia firma wskazuje wzmacnianie marki pracodawcy na rynku

RODO 2018 - zmiany dla Twojej firmy

pon., 2018-04-30 07:30
W kwietniu 2016 r. przyjęto RODO czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, które zaczniemy stosować już od 25 maja 2018 r. RODO to rewolucja w zakresie ochrony danych osobowych. Co RODO oznacza dla Twojej firmy?

Jak powinny być wykazywane obiady w rejestrze VAT

pon., 2018-04-30 05:53
Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych należy wykazywać obiady jako sprzedaż zwolnioną.

Pierwsza rata odpisu na zfśs do 31 maja

pon., 2018-04-30 05:51
Pracodawcy, którzy w 2018 r. mieli obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinni przekazać do 31 maja (w 2018 r. ten dzień przypada w święto), co najmniej 75% odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek funduszu. Termin ten wyznacza ustawa o zfśs. Zatem równowartość środków pieniężnych z tytułu odpisu na fundusz powinna być przekazana na rachunek bankowy z zachowaniem tego terminu.

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2018 r.

pon., 2018-04-30 05:45
Od 1 września 2018 r. wejdzie w życie kolejny etap nowelizacji przepisów Karty Nauczyciela wprowadzonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiany będą miały wpływ na organizację pracy w szkole oraz określą nowe obowiązki dyrektorów w zakresie dokonywania oceny nauczycieli.