Infor aktualności

Subskrybuje zawartość Portal prawno-gospodarczy www.infor.pl
Zaktualizowano: 2 lata 5 tygodni temu

Obowiązek podatkowy w VAT przy najmie

czw., 2018-04-26 14:31
W przypadku niektórych czynności obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w szczególnym terminie. Dotyczy to m.in. najmu lub usług o podobnym charakterze.

Test Mercedesa Klasy E 350e

czw., 2018-04-26 14:27
Kolejni producenci chcą mieć w swojej ofercie auta hybrydowe i elektryczne. Także Mercedes poddał się ekologicznemu trendowi i stworzył hybrydową odmianę Klasy E.

Zakupy w intrenecie będą bardziej chronione

czw., 2018-04-26 14:00
Uważamy, że można skutecznie walczyć z oszustwami internetowymi. Zakupy w intrenecie będą chronione mocniej niż obecnie. Przygotowujemy cały zestaw kompleksowych rozwiązań - powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Co należy zrobić w sytuacji, gdy do jednego pojemnika trafiają odpady składające się z kilku różnych surowców?

czw., 2018-04-26 13:44
Co należy zrobić w sytuacji, gdy do jednego pojemnika trafiają odpady składające się z kilku różnych surowców?

Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

czw., 2018-04-26 13:31
Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Czy są jakieś ogólne zasady dotyczące sortowania śmieci?

czw., 2018-04-26 13:20
Czy są jakieś ogólne zasady dotyczące sortowania śmieci?

ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zespół 3

czw., 2018-04-26 12:41

 

Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie ewidencji materiałów, towarów i produktów na kontach zespołów 3 i 6 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz wyeliminować stwierdzone błędy.

Które jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu?

czw., 2018-04-26 12:14

Pytanie: Czy jednostki budżetowe powiatu, takie jak Powiatowy Urząd Pracy (PUP), Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP), powinny zostać objęte procesem centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu?

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

czw., 2018-04-26 12:06
Z dniem 18 kwietnia 2018 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dofinansowanie na fotowoltaikę

czw., 2018-04-26 12:03

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. Mamy składać wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę (około 30 000 zł). Czy to będzie wydatek inwestycyjny z paragrafu 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” czy 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”? A może będą to wydatki bieżące?

Już w czerwcu odbędzie się III Zlot Mitsubishi

śr., 2018-04-25 14:55
Trzecia edycja corocznie organizowanego Zlotu Mitsubishi odbędzie się w Karkonoszach. Na uczestników czekają 3 emocjonujące trasy, ale to nie jedyne atrakcje, które przygotowali organizatorzy.

Jak obliczać okres 6 miesięcy

śr., 2018-04-25 14:00
30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie ustawy, które tworzą

Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia na przykładach

śr., 2018-04-25 13:57
W okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje pełnię praw pracowniczych, między innymi dni wolne na poszukiwanie pracy. Jak wyliczyć wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia?

Czy zbieranie danych do faktury to przetwarzanie danych osobowych

śr., 2018-04-25 12:00
Tak, przy zbieraniu danych do faktury ma miejsce przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych to wykonywanie jakichkolwiek operacji, m.in. właśnie zapisywanie, utrwalanie wszelkich danych. RODO nie rozgranicza już, czy są to dane służbowe, czy prywatne.

Kradzieże motocykli w Polsce - statystyki

śr., 2018-04-25 11:37
Policja ma powody do zadowolenia. Przez ostatnie trzy lata sukcesywnie spada liczba skradzionych jednośladów. W jakich miastach motocykle są kradzione najczęściej?

Nabycie i umarzanie (amortyzacja) środków trwałych

śr., 2018-04-25 11:11

Problem: Każda jednostka gospodaruje środkami trwałymi czy to pochodzącymi z inwestycji, czy nabytymi w drodze zakupu. W polityce rachunkowości powinny znaleźć się stosowne zapisy wskazujące, jak te operacje należy udokumentować i w jaki sposób należy potem umarzać (amortyzować) środki trwałe. Zapisy rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont zezwalają na pewne uproszczenia w tym zakresie, ale same zapisy w rozporządzeniu nie są wystarczające, bo nie mają charakteru obligatoryjnego. Jeżeli jednostka chce skorzystać ze stosowania uproszczeń, musi odpowiednie postanowienia zawrzeć w polityce rachunkowości. Niestety, w praktyce nie wszystkie jednostki mają te kwestie wewnętrznie uregulowane.

Jak udokumentować i zaksięgować zakup nowego środka trwałego?

śr., 2018-04-25 10:54

Jednostka budżetowa zakupiła w grudniu nowy środek trwały. Ze względu na długi okres testowania został on oddany do użytkowania dopiero w lutym tego roku. Kiedy powinniśmy ten nowy środek trwały wprowadzić do ewidencji środków trwałych? W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych to zdarzenie i jak je udokumentować?

Zasady ewidencji planu wydatków budżetowych na koncie 980

śr., 2018-04-25 10:50

Jakiego przeksięgowania należy dokonać na koniec roku na koncie 980, jeśli występuje przekroczenie planu o 0,01 zł? Przekroczenie wynikło z błędnej zmiany planu pod koniec roku przez gminę. Czy można przenieść to przekroczenie jako BO na 2018 r.? Czy grozi za nie jakaś odpowiedzialność?

https://forum.infor.pl/topic/443896-wykonanie-ponad-plan-konto-980/

Fakturowanie współpracy między jednostkami kultury

śr., 2018-04-25 10:18
Muzeum jako instytucja kultury zawiera porozumienia z innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez kulturalnych, wystaw, wernisaży, konferencji itd, gdzie ponosi koszty związane z obsługą pracowników instytucji oraz koszty transportu dzieł własnym środkiem transportu, przygotowania ekspozycji, aranżacji i przygotowania sali. Współorganizator i Partner przedsięwzięcia - też instytucja kultury zobowiązuje się do zapewnienia promocji, pokrycia kosztów projektów graficznych, rozpowszechnienia informacji o wydarzeniu oraz koordynacji organizacji wydarzenia. Koszty ponoszone przez strony porozumienia zostały wycenione w tej samej wartości, są równoważne. Czy tego typu współpraca podlega obowiązkowi fakturowania jako świadczenie usług świadczonych sobie nawzajem w świetle ustawy o VAT? Czy też zobowiązania stron nie mają na celu świadczenia usług na rzecz partnera, a co za tym idzie nie ma tutaj zastosowania konstrukcja umowy barterowej polegającej na wymianie usług (wniesienia określonego wkładu rzeczowego), więc nie powstaje obowiązek wzajemnego fakturowania tych usług? Każda ze Stron zobowiązuje się do wykonania pewnych rzeczy (wnosi określony wkład rzeczowy), ale to nie są usługi na rzecz drugiej strony, tylko w celu realizacji wspólnego celu (imprezy, wystawy, konferencji), a tym samym łącznie na rzecz obu stron?