Gazeta Prawna

Subskrybuje zawartość
Zaktualizowano: 1 godzina 10 min. temu

Stała suma to nie ekwiwalent, więc trzeba zapłacić składki

3 godziny 40 min. temu
Ryczałt za pranie odzieży roboczej ustalony w jednakowej kwocie dla wszystkich pracowników nie podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – uznał ZUS. Paulina Szewioła

Opinia lekarska potwierdzi schorzenie szczególne

4 godziny 25 min. temu
Jeżeli opis zawarty w uzasadnieniu do orzeczenia nie przesądza, a tylko sugeruje, że może to być jedno ze schorzeń szczególnych, potrzebny jest dodatkowy dokument, który potwierdzi, czy zawarte w opisie treści odpowiadają temu schorzeniu. Michalina Topolewska

ZUS musi poinformować przedsiębiorcę o zagubionym dokumencie

4 godziny 47 min. temu
Pandemia wymusza na organie rentowym szczególne obowiązki informacyjne wobec ubezpieczonych – wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Dorota Beker

W maju mogą ruszyć masowe szczepienia w firmach

5 godzin 35 min. temu
W miejscu pracy mają być szczepieni nie tylko etatowcy, ale także np. zleceniobiorcy, samozatrudnieni, podwykonawcy. Nie będą obowiązywać limity wieku Łukasz Guza

Związkowa rezerwa wobec Krajowego Planu Odbudowy

pon., 2021-04-12 17:00
Dalsze uelastycznienie zatrudnienia, brak programów tworzenia stabilnych miejsc pracy (zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej), nieprawidłowa ocena roli i znaczenia pracy zdalnej – to tylko przykładowe zarzuty, które przedstawiły związki zawodowe w opiniach do projektu Krajowego Planu Odbudowy. Łukasz Guza

Zatrudnianie cudzoziemców: Oświadczenia do kosza. Zezwolenia o pracę online

pon., 2021-04-12 08:10
Pracodawcy obawiają się, że rząd pozbawi ich szybkiej ścieżki zatrudniania obcokrajowców. Planowane zmiany w przepisach oceniają jako ryzykowne. Kością niezgody pozostaje test rynku pracy. Urszula Mirowska-Łoskot

Sporny obowiązek składkowy od pracowników przy sprzedaży internetowej

pon., 2021-04-12 07:31
Sądy muszą zmierzyć się ze stosowaniem przez ZUS przepisu ustawy systemowej o rozszerzonej definicji pracownika w podmiotach zajmujących się e-sprzedażą powiązanych osobowo i kapitałowo – uważa Sąd Apelacyjny w Poznaniu i kieruje do SN zagadnienie prawne Paulina Szewioła

W czasie zawieszenia firmy wspólnicy spółek osobowych nie muszą odprowadzać składek do ZUS

sob., 2021-04-10 19:00
Niedługo jednak może się to zmienić. Projektowana nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tego typu zwolnienie ogranicza bowiem tylko do prowadzących jednoosobową działalność. Krzysztof Gruszka

Zarządzanie po polsku: Rodzina, szkoła, ambona. Nie ma czegoś takiego jak rynek pracownika [WYWIAD]

sob., 2021-04-10 10:00
Określenia „rynek pracownika” i „rynek pracodawcy” to fałszywy podział. Dominującą rolę zawsze będzie miał pracodawca. Z Robertem Reinfussem rozmawia Sebastian Stodolak. Sebastian Stodolak

Co składa się na pensję nauczyciela

pt., 2021-04-09 07:17
Rozliczanie wynagrodzeń nauczycieli może nastręczać wielu trudności. W tej grupie zawodowej mamy bowiem do czynienia z około 30 różnymi składnikami pensji. Anna Kopyść,Karolina Topolska

Wynagrodzenia nauczycieli: Które składniki są problematyczne i jak je rozliczać?

pt., 2021-04-09 07:16
Wynagrodzenia nauczycieli to niezwykle złożone zagadnienie. Przede wszystkim należy zauważyć, że przepisy przewidują około 30 różnych składników pensji pedagogów, które przysługują w zależności od pełnionej funkcji, statusu nauczyciela, stażu pracy, doświadczenia, warunków zatrudnienia oraz wielu innych czynników. To powoduje, że sporządzanie list płac dla pracowników oświaty budzi wątpliwości co do samego prawa do poszczególnych składników, a także wliczania ich do innych świadczeń, oraz zasad oskładkowania czy opodatkowania. Anna Kopyść

Czy pracodawca może się domagać od podwładnego, by ten wskazał mu miejsce spędzania wolnego czasu

czw., 2021-04-08 11:52
Co do zasady jest to wykluczone. Są jednak sytuacje, gdy wolno o to zapytać, np. z powodu ewentualnej kwarantanny lub wystąpienia awarii w zakładzie pracy. Jakub Bartoszewicz,Kacper Klimpel

MRPiT: W procesie elektronizacji dokumentacji są dwa obowiązki informacyjne

czw., 2021-04-08 08:38
Pierwszy to wymóg powiadomienia o rezygnacji z dokumentacji papierowej, który można spełnić w dowolny sposób, drugi zaś – już bardziej sformalizowany – dotyczy odebrania jej od pracodawcy Łukasz Prasołek

Tarcza antykryzysowa: Podobne dofinansowania i nierówne traktowanie firm

czw., 2021-04-08 08:28
Spośród kilku tego rodzaju form wsparcia tylko jedna korzysta z drogi sądowoadministracyjnej. W innych udzielające pomocy wojewódzkie urzędy pracy w zasadzie nie podlegają żadnej kontroli Paweł Sych

Dopłaty od państwa nie zależą od okresu oszczędzania w PPK

czw., 2021-04-08 08:16
Mój pracodawca został objęty ustawą o PPK od 1 stycznia br. Umowę o prowadzenie programu planuje zawrzeć w najpóźniejszym dopuszczalnym terminie, co oznacza, że do PPK zostanę zapisany w maju. Czy otrzymam dopłatę roczną od państwa za 2021 r., skoro nie odprowadzę wpłat za wszystkie miesiące w roku?

Zamknięte branże mogą się ubiegać o postojowe na starych zasadach

czw., 2021-04-08 08:14
Ogłaszając kolejny lockdown, rząd nie wprowadził dodatkowych uprawnień dla osób niemogących wykonywać działalności lub zleceń. Ale jeśli limitu pomocy jeszcze nie wykorzystały, to nie muszą czekać na nowe przepisy Joanna Śliwińska

Jak rozliczyć pracownika z obniżoną wpłatą podstawową do PPK

czw., 2021-04-08 08:11
Jesteśmy jednostką samorządową i w tym roku wdrażamy PPK. Umowa o prowadzenie PPK została podpisana 31 marca br. Kiedy dokonać pierwszych wpłat do instytucji finansowej, jeśli wynagrodzenia są płatne na koniec miesiąca? Kto ma prawo do obniżenia podstawowej wpłaty? Czy dotyczy to wyłącznie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy? Izabela Nowacka

Związki zawodowe: Wyższa składka zdrowotna tak, ale nie teraz [Debata DGP]

czw., 2021-04-08 07:58
Związkowcy są zgodni, że potrzebny jest wzrost nakładów na zdrowie. OPZZ nie chce jednak słyszeć o podwyżce składki zdrowotnej w czasie pandemii Paulina Szewioła

Unijna i rządowa ofensywa socjalna

czw., 2021-04-08 07:27
W ramach ożywiania gospodarki po pandemii UE chce poprawiać warunki pracy. Mają temu służyć kolejne projekty dyrektyw. Działania Brukseli kontestują pracodawcy Łukasz Guza

Zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień nie dla wszystkich

czw., 2021-04-08 07:11
W nowej tarczy antykryzysowej kod PKD będzie weryfikowany na dzień 31 marca 2021 r. – dowiedział się DGP. To szansa dla osób, które zaktualizowały swoje dane w oficjalnych bazach tak, by odzwierciedlały stan faktyczny Paulina Szewioła